All for Joomla All for Webmasters

"BIHAĆKA POLJOPRIVREDNA MAFIJA" (2 DIO): OPZ “OSTROVICA” KULEN VAKUF I OPZ “BIOLAND” KULEN VAKUF

30 June 2020
(0 ocjena)
Pročitano 1628 puta
  • Izvor fotografija u sklopu članka: Nema fotografija u sklopu članka
  • NAPOMENA: -
  • Izvor video materijala u članku: Nema video materijala u sklopu članka
  • Autor naslova: Originalni naslov
  • Izvor PDF dokumenta: Nema PDF dokumeta
  • Autor teksta / Izvor informacije: Portal Bisce.ba
  • Izvor naslovne fotografije: Portal Bisce.ba

Gradsko vijeće Grada Bihaća na 11.sjednici održanoj dana 30.06.2015.godine donijelo je Odluku o davanju saglasnosti za oduzimanje poljoprivrednog zemljišta od prijeratnih korisnika radi dodjele Gradu Bihaću na upravljanje i gospodarenje. Ova Odluka je objavljea u „Službenom glasniku Grada Bihaća" broj 8/15. Radi se o zemljištu OPZ "Ostrovica" Kulen Vakuf i Z.Z."Ostrovica" Kulen Vakuf.

Nakon usvajanja Odluke ista je dostavljena Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona na daljnje postupanje nakon čega su oni svojim aktom broj 08-02-8517-3/15 od 30.11.2015.godine tražili da se usvojena Odluka izmjene tako da se u obzir uzme samo poljoprivredno zemljište. Postupajući po aktu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, Gradsko vijeće na 21.sjednici održanoj dana 24.03.2016.godine donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za oduzimanje poljoprivrednog zemljišta od Zemljoradničke zadruge “OSTROVICA” Kulen Vakuf i Opšta poljoprivredna zadruga "Ostrovica" Kulen Vakuf u ukupnoj površini od 324.6819 hektara ili 3246.82 duluma a radi dodjele Gradu Bihaću na upravljanje i gospodarenje. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Grada Bihaća" broj 3/16. Iz posjedovnih listova i z.k. izvadaka izdvojeni su građevinski objekti i nekretnine koje nisu upisane kao poljoprivredno zemljište.

Portal bisce.ba službeno se obratilo Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona vezano za Opšta poljoprivredna zadruga "Ostrovica" Kulen Vakuf i tražilo odgovore na sljedeća pitanja:

1. Da li je Opća poljoprivredna zadruga "OSTROVICA" p.o. Kulen Vakuf u posljednjih 8 godina plaćala i u kojem iznosu koncesiju za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta ?
2. Da li je Opća poljoprivredna zadruga "OSTROVICA" p.o. Kulen Vakuf Kantonalnog ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede Unsko-sanskog kantona dobijala finansijska sredstva iz programa poticaja za poljoprivredu USK u poslednjih 8 godina i u kojem iznosu te za koje svrhe ?
3. Kada će Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona vratiti poljoprivredno zemljište na upravljanje, zaštitu, uređenje i racionalno korištenje Gradu Bihaću ?

Rasima Bobić iz Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona nam je službenim putem dostavila odgovore da Opća poljoprivredna zadruga "OSTROVICA" nema sklopljen ugovor o koncesiji za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta na području grada Bihaća, te da prema podacima Odsjeka za novčane podrške navedeni subjekt u protekle tri godine nije bio korisnik novčanih podrški iz Budžeta USK-a. Iz navedenoig Ministarstva su nam odgovorili da Gradsko vijeće prilikom donošenje Odluke davanju saglasnosti za oduzimanje poljoprivrednog zemljišta nije uzimao u obzir član 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, gdje je utvrđeno koje se zemljište može smatrati poljoprivredno zemljište, tako da se u odlukama nalaze šume, hrasnik, vodenica, krš, kamenjar, kuća, zgrada, put, željeznička pruga, regionalni put itd.

Na službenoj internet stranici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a vezano za pomenutu Odluku gradskog vijeća Bihaća o davanju saglasnosti za oduzimanje poljoprivrednog zemljišta OPZ “OSTROVICA” pronašli smo informaciju da je Rješenjem suda donešena zabrana korištenja nekretnina. Nakon što smo se službeno obratili Sudu u Bihaću 20. aprila 2020.godine i tražili da skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacija Rješenje o zabrani korištenja, već 22. aprila 2020.godine službeno smo dobili Rješenje suda u Bihaću broj 17 0 PS 095517 19 MO od 11.12.2019.godine kojim je ZABRANJENO OPZ “OSTROVICA” i OPZ “BIOLAND” svako raspolaganje nekretninama pl broj 138 k.o. Lipa, pl broj 133 k.o. Lipa, pl broj 191 k.o. Teočak, pl broj 394 k.o. Kulen Vakuf, pl broj 73 k.o. Kalati, pl broj 135 k.o. Rajnovci, pl broj 136 k.o. Rajnovci.

Portal bisce.ba dana 21. aprila 2020.godine, a postupajući u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija obratilo se Kantonalnom tužilaštvu USK s molbom da nam dostave odgovor na pitanje da li je Kantonalno tužilaštvo u Bihaću pokrenulo istražne radnje vezano za Opću poljoprivrednu zadrugu "OSTROVICA" p.o. KULEN VAKUF ? Na žalost, niti nakon više od dva mjeseca nismo dobili odgovor na naše pitanje iz Kantonalnog tužilaštva USK u kojem je zaposlena Mešanović Merima kao tužiteljica a supruga Mešanović Harisa suvlasnika i direktora Opće poljoprivredne zadruge "OSTROVICA" p.o. Kulen Vakuf.

Prema službenom registru poslovnih subjekata Ministarstva pravde BiH Opšta poljoprivredna zadruga "OSTROVICA" sa p.o. Kulen Vakuf registrovana je na adresi Kalati bb, Kulen Vakuf, grad Bihać kao poljoprivredna zadruga sa jedinstvenim identifikacijskim brojem 4263385490009. Osnivački kapital OPZ “Ostrovica” iznosi 2400 KM, a osnivači su:

1. Bajbutović Dinko (300 KM),
2. Demirović Dedo (300 KM),
3. Havić Hajrudin (300 KM), aktualni predsjednik KO SDP USK i direktor Kantonalne bolnice "dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću,
4. Mešanović Adis (300 KM),
5. Mešanović Fadila (300 KM), suvlasnik i direktor Opće poljoprivredne zadruge "BIOLAND" Kulen Vakuf i sestra Mešanović Harisa,
6. Mešanović Fikret (300.00),
7. Mešanović Haris (300.00), suprug tužiteljice u Kantonalno tužilaštvu USK Mešanović Merime, direktor OPZ “Ostrovica” Kulen Vakuf i suvlasnik OPZ "BIOLAND" Kulen Vakuf
8. Štrkljević Mehmed (300.00).

Bez obzira na Rješenje suda u Bihaću, osnivači Opšte poljoprivredne zadruge "OSTROVICA" sa p.o. Kulen Vakuf i Opće poljoprivredne zadruge "BIOLAND" Kulen Vakuf i dalje protuzakonito koriste državno poljoprivredno zemljište i nekretnine te ostvaruju enormnu (ne)legalnu novčanu zaradu. No, prema službenim podacima Finansijsko-informatičke agencije Federacije BiH za poslovne godine 2017., 2018., i 2019. godine obje zadruge su prijavile 0 (nula) maraka ostvarenih prihoda i rashoda, te isto tako su prijavili da nemaju zaposlenih lica. Postavlja se pitanje gdje i u čijim rukama završava ogromni “prljavi” novac koji nastaje bespravnim i protuzakonskim korištenjem državnog zemljišta u Gradu Bihaću.

Posebno želimo istaknuti farmu na Kalatima a o kojoj Hajrudin dr. Havić posvećuje veću pažnju nego Kantonalnoj bolnici u Bihaću kao njen direktor. Na pomenutoj farmi uzgaja se oko 60 tovnih junadi i ima nekoliko radnika. Kome i na koji način predsjednik KO SDP USK Hajrudin dr. Havić prodaje meso od zaklanih junadi sa farme na Kalatima i gdje završava novac od prodanog mesa ? Tko na koncu od zvaničnih institucija vrši provjeru zdravstvene ispravnosti zaklanog mesa na farmi u Kalatima ? Očigledno je, a na osnovu službenih podataka iz Registra finansijskih izvještaja pravnih lica F BiH, da novac od prodaje mesa tovnih junadi završava u mnogim privatnim džepovima, a od tog “prljavog” novca država je dobila samo veliku figu.

Na početku teksta smo pomenuli da se radi o državnom zemljištu u ukupnoj površini od 324.6819 hektara ili 3246.82 duluma koja se više od deceniju nelegalno koristi bez ugovora o koncesiji za korištenje državnog zemljišta tako da Unsko-sanski kanton po ovom osnovu izgubio višemilionske iznose novca. Poljoprivredni proizvodi i meso koje proizvode OPZ “OSTROVICA” i OPZ “BIOLAND” vjerovatno se i dalje prodaju na “crnom” tržištu tako da ne samo USK nego i Federacija BiH trpi višemilionsku štetu zbog neplaćanja poreza i doprinosa od kojih se financiraju mnogi između ostalog penzioneri, prosvjetni radnici, medicinsko osoblje, tužioci, sudije, policijaci itd.

Top